Zakupy na RATY

 

 

Wychodząc naprzeciw klientowi w naszym salonie jest możliwość zakupu na raty na bardzo atrakcyjnych warunkach

SYGMA Bank POLSKA

- okres spłaty do 36 miesięcy bez poręczycieli

- kredyt do 3000 zł tylko na dowód osobisty

- wszystkie formalności na miejscu w salonie

- ubezpieczenie kredytobiorcy

Dokumenty wymagane do kredytu

1. Jeśli kredyt nie przekroczy 3000zł nie potrzebne są żadne zaświadczenia tylko dokument tożsamości

2. Jesli kredyt przekroczy 3000 zł potrzebne będzie:

dokument potwierdzający źródło i wysokość dochodów

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:
-zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków;

emeryci i renciści:

-pisemna Deklaracja o wysokości dochodu za okazaniem legitymacji emeryta/rencisty ze zdjęciem lub
-decyzja o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia wraz z odcinkiem (emerytury, renty)* lub
-aktualne zaświadczenie o wysokości otrzymywanego świadczenia (ZUS, Bank);

osoby prowadzące działalność gospodarczą:

-pisemna Deklaracja potwierdzająca informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej oraz uzyskiwanych z tego tytułu dochodów;
-dowody wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne (do ZUS) lub zaliczek na podatek dochodowy za okres ostatnich 3 miesięcy*;
zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów działalności gospodarczej* lub oryginału aktualnego (ważne 30 dni od daty wystawienia) zaświadczenia o nie zaleganiu z podatkiem oraz
-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów (ważne 30 dni od daty wystawienia);

rolnicy:

-zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej (ważne 60 dni od daty wystawienia) lub
-aktualnie obowiązujące umowy na kontrakcje oraz faktury (z ostatnich 3 miesięcy)* lub
-aktualny nakaz płatniczy nałączne zobowiązania pieniężne wraz z dwoma ostatnimi dowodami wpłat*;

inne

SYGMA Bank POLSKA może podejmować indywidualne decyzje o uznaniu innych, niż wymienione powyżej, źródeł dochodów.
Dopuszczalne jest łączenie dochodów Kredytobiorcy z kilku źródeł oraz łączenie dochodów współmałżonków.

Kredyt ratalny w Santander Consumer Banku oznacza: 

minimum formalności

 • bez poręczycieli,
 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu,
 • prosty sposób dokumentowania tożsamości oraz źródła i wysokości dochodów,
 • możliwość łączenia różnych źródeł dochodów, w tym współmałżonka.

maksimum dostępności

 • brak konieczności wpłaty własnej,
 • rozłożenie kredytu aż do najniższych, np. 36 równych rat miesięcznych
 • możliwość zakupu towarów o wartości do 50 000 zł,
 • możliwość skredytowania zakupów bezpośrednio we współpracujących z bankiem sklepach bez konieczności odwiedzania placówki bankowej
 • atrakcyjne warunki kredytu zarówno dla dotychczasowych, jak i nowych Klientów banku.

bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich 

O kredyt ratalny w Santander Consumer Banku może ubiegać się osoba, która legitymuje się:

 • ważnym dokumentem tożsamości

oraz przedstawi:

 • zaświadczenie o źródle i wysokości dochodów

KUPUJĄCY zobowiązany jest przedstawić osobie sporządzającej Umowę o kredyt wszystkie wymagane przez Santander Consumer Bank informacje dotyczące źródeł i wysokości osiąganych dochodów oraz posiadanych zobowiązaniach finansowych. Na żądanie powyższe informacje powinny być dostarczone w formie pisemnej w postaci oryginału, potwierdzonej kopii lub w innej formie akceptowanej przez Santander Consumer Bank (wg poniższych przykładów).


Umowa o pracę

Emerytura / renta

Działalność gospodarcza

Gospodarstwo rolne

Inne